De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking

door

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Een wet die gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving (alles wat je ziet, hoort of ruikt). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en dus ook voor u!

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden vervangen. De 50.000 bestaande bestemmingsplannen worden gebundeld in één omgevingsplan per gemeente.

Klik hieronder voor een korte animatie over de nieuwe wet en voor de hoofdlijnen van de wet. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen.