Akte van verdeling

Notaris Goossens Akte van verdeling

Akte van verdeling

Eigen huis bij scheiding

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zullen jullie ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Goederen die gemeenschappelijk zijn, zullen moeten worden verdeeld.

Voor de meeste goederen geldt dat jullie dat zelf kunnen verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de bankrekeningen, de auto en de inboedel.

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om onroerend goed (woning/appartement) en aandelen in een vennootschap.

Net als bij de aankoop van je woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. Deze akte van verdeling wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal de advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld waarin jullie onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Of wellicht hebben jullie een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving. Het convenant of de vaststellingsovereenkomst alleen is dus niet voldoende om de eigendommen over te dragen.

In de akte van verdeling wordt geconstateerd voor welke waarde en per welk tijdstip de woning wordt overgenomen en of als gevolg van overwaarde nog een bedrag (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) aan de andere partner moet worden betaald. Als het huis ‘onder water staat’ moet de onderwaarde van het huis worden gedeeld. Het is dan de vraag of de bank de ex-partner uit de aansprakelijkheid kan ontslaan.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

De partner die de woning overneemt zal, ook de hypotheek volledig voor zijn rekening moeten nemen. Dat kan doordat de bank de partner die uitstapt, ontslaat uit de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de hypotheek. Het is raadzaam om vooraf met de bank te overleggen of het mogelijk is dat de partner of echtgenoot die de woning overneemt, ook de schuld mag of kan overnemen.  De bank beoordeelt dit aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie en andere gegevens van de partner die in het huis blijft wonen.  Als de bank niet mee wil werken aan ontslag aansprakelijkheid blijft de ex-partner mede aansprakelijk.

Indien de bank ermee instemt dat de partner die in het kader van de verdeling de woning krijgt toebedeeld, tevens alleen aansprakelijk wordt voor de schuld, maakt de bank een zogenaamde akte ontslag aansprakelijkheid op. In deze akte wordt geregeld dat de bank de andere partij niet langer aansprakelijk zal stellen voor de hypotheekschuld en omgekeerd dat de bank haar hypotheekrecht ook niet zal gebruiken voor andere schulden die de ex-partner heeft.

Een andere mogelijkheid is het oversluiten van de hypotheek naar een andere bank.

Risico’s van niet verdelen

Zolang de woning niet wordt verdeeld, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust. Ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico’s, zoals die van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan.

Download de brochure: "U gaat scheiden"