Verklaring van erfrecht

Notaris Goossens Verklaring van Erfrecht

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een document met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op onder andere de banktegoeden van een overledene. Meestal wordt deze verklaring door de notaris opgesteld op verzoek van (een van) de erfgenamen of de executeur.

In een verklaring van erfrecht staat onder andere:

  • Of er een testament is.
  • Wat de burgerlijke staat was van de overledene.
  • Wie de erfgenamen zijn.
  • Of en hoe de nalatenschap door de erfgenamen is aanvaard.
  • Of er een executeur is.
  • Of iemand is gevolmachtigd om de nalatenschap af te wikkelen.
  • Of de wettelijke verdeling van toepassing is op de nalatenschap.

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is vaak nodig om:

  • Bankrekeningen op naam van overledene te deblokkeren.
  • Een uitkering van een levensverzekering te krijgen.
  • De woning op naam van de erfgenaam te zetten.

Op het moment dat een bank op de hoogte raakt van het overlijden van een rekeninghouder, zal de bank doorgaans de bankrekeningen blokkeren. De bank weet immers pas met zekerheid wie de erfgenamen zijn als er een verklaring van erfrecht is afgegeven, waaruit blijkt wie bevoegd is om over het geld op de bankrekeningen te beschikken. Zolang de verklaring van erfrecht nog niet is afgegeven, zal de bank vaak wel bereid zijn om alvast de nota van de begrafenis of crematie te voldoen.

Ook bij een en/of rekening moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en aan wie het saldo op de rekening toebehoort. Het saldo komt namelijk niet automatisch aan beide rekeninghouders toe. Voor echtgenoten met een en/of rekening maakt de bank soms een uitzondering.

Als sprake is van een bankmachtiging dan eindigt de machtiging of volmacht door het overlijden. Degene die was gemachtigd , kan dan geen geld meer opnemen en overboekingen doen.

Onderzoeken door de notaris

Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, wordt door de notaris informatie opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister om eventuele testamenten te achterhalen. Daarnaast worden inlichtingen van de overledene opgevraagd bij de burgerlijke stand en eventueel het huwelijksregister van de rechtbank. Aan de hand van het testament of het wettelijk erfrecht beoordeelt de notaris wie de erfgenamen zijn. Als er veel erfgenamen zijn of de erfgenamen moeilijk zijn te vinden, kan het enkele weken of zelfs maanden duren voordat de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. Ook als een erfgenaam de nalatenschap niet zuiver wil aanvaarden, maar onder voorbehoud van een boedelbeschrijving of wil verwerpen, duurt het vaak langer voordat de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. In dat geval is het wachten op de verklaring van de rechtbank.

Verklaring van executele

Als bij testament een executeur is benoemd, kan ook een aparte verklaring van executele worden opgesteld. Dat is met name handig als de verklaring van erfrecht niet snel kan worden afgegeven en wel snel na het overlijden over de bankrekening moet kunnen worden beschikt. De executeur is de persoon die de afwikkeling van de nalatenschap regelt en ook bevoegd is om over de bankrekeningen te beschikken, voor zover dat nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen.

Verklaring van erfrecht inschrijven bij het kadaster

Door de verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het kadaster, kun je de tenaamstelling van woning of een stuk grond laten aanpassen. Na de inschrijving sta je als eigenaar in het kadaster geregistreerd. Daarmee kan je bij een latere verkoop van de woning of het vestigen of wijzigen van een hypotheek je eigendom aantonen. Dit is ook van belang als de echtgenoten de woning samen hebben  aangekocht en  sprake is van een langstlevende testament! Daarnaast zorgt de inschrijving ervoor dat de WOZ-waarde en het energielabel op de juiste naam komen te staan.

Download de brochure: "Wie geeft u het vertrouwen?"

Hulp bij levensvragen

Bezig zijn met uw nalatenschap of levenstestament kan levensvragen oproepen waarop u de antwoorden misschien niet alleen kunt vinden. In Gooi en Vechtstreek biedt het Centrum voor Levensvragen hiervoor professionele ondersteuning. Via hun website kunt u direct een gesprek aanvragen.

Ik ben op een deskundige, adequate en persoonlijke wijze geholpen door Denise bij het opmaken van de verklaring van erfrecht (bij het overlijden van mijn man) en het opmaken van mijn testament. Denise beheerst haar vak, denkt mee met de cliënt, is servicegericht en heeft oog voor detail. Ook wil ik Inez bedanken voor het passeren van de akten. Ik kan en ga Notariskantoor Goossens bij iedereen aanbevelen.

Nicole