Habers en Luykx Notarissen

Protocollen en notariële bescheiden toegewezen aan Notariskantoor Goossens

Habers en Luykx Notarissen

Habers en Luykx Notarissen hield kantoor te Bussum van 1991 tot en met 2011. In de periode die daarop volgde zijn bij besluiten van de Minister van Justitie d.d. 7 maart 2011 en 3 juni 2013 de protocollen en verdere notariële bescheiden van:

  • E. Habers,
  • J. Luykx,

beiden als notaris verbonden geweest aan Habers en Luykx Notarissen te Bussum, toegewezen aan mr. drs. Inez Goossens, naamgeefster van Notariskantoor Goossens te Bussum. Hiermee kwamen ook de protocollen van hun voorgangers: Spierings en Bakker Notarissen onder beheer bij Notariskantoor Goossens.

Op zoek naar jouw zaak of oude akten van Habers en Luykx Notarissen?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid worden toegewezen aan een andere notaris. Alle door jou in het verleden bij notaris mr. E. Habers, respectievelijk mr. J. Luykx getekende akten worden nu beheerd door Notariskantoor Goossens. Mocht je over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kan je contact met ons opnemen.

Derden gelden Habers en Luykx Notarissen

Op zich is alles op dit punt in de afgelopen jaren geregeld maar ter informatie het volgende: de gelden die bij notaris mr. E. Habers, respectievelijk mr. J. Luykx zijn gestort, werden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekening is vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Jouw rechten blijven ongewijzigd. Mocht je nog vragen hebben omtrent eerder door jou op deze kwaliteitsrekening gestorte gelden neem dan gerust contact met ons op.

Op zoek naar de opvolger van een andere notaris?

Wellicht heb je een akte voor je liggen en weet je niet waar je moet beginnen met zoeken? Weet dan dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een opvolgersarchief op haar website heeft voor het vinden van de opvolgers van notarissen die ermee gestopt zijn.

Hier kun je opzoeken bij wie je nu terecht kunt.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kan je bij voorkeur schriftelijk of per e-mail (info@notarisgoossens.nl) of telefonisch (035-3037167) contact opnemen met: mr. drs. Inez Goossens, Postbus 114 1400 AC  BUSSUM.

Habers en Luykx (Erik Habers en Inez Goossens bij de overdracht in Grote Kerk Naarden)

Foto: Erik Habers en Inez Goossens bij de overdracht in Grote Kerk Naarden