Statutenwijziging BV

Notaris Goossens Statutenwijziging BV

Statutenwijziging BV

Door wijzigingen binnen het bedrijf, of binnen de groep van aandeelhouders of de bestuurders kan het noodzakelijk zijn de statuten te wijzigen. Voor het wijzigen van de statuten is een besluit van de algemene vergadering vereist. De huidige statuten zijn bepalend hoe dit besluit moet worden genomen; welke meerderheid is vereist of het besluit aan goedkeuring is onderworpen. Het besluit tot statutenwijziging wordt vastgelegd in een schriftelijk besluit of notulen als er een vergadering is gehouden waarin tot statutenwijziging is besloten. Team NG staat je bij in het opmaken van het besluit of de notulen. We zullen je dan naast de akte van oprichting tevens om het aandeelhoudersregister vragen om de statutenwijziging in aan te tekenen. Nadat het besluit tot statutenwijziging is genomen, kan de akte van statutenwijziging worden getekend en worden wijzigingen ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Statutenwijziging

Enkele oorzaken die een statutenwijziging tot gevolg hebben zijn  bijvoorbeeld:

  • Naamswijziging van de BV.
  • Verandering van de doelstelling.
  • Invoeren van soorten aandelen.
  • De wijze van benoeming of ontslag van het bestuur wordt gewijzigd.
  • Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders wordt gewijzigd.
  • Wijziging van het boekjaar.

Gehele of gedeeltelijke statutenwijziging

Bepalend bij de statutenwijziging is of de statuten integraal worden gewijzigd waardoor de oude statuten vervangen worden door statuten van ons kantoor of gedeeltelijk waardoor de eigen statuten worden behouden met daarin een of meerdere aanpassingen. Twijfel je of je statuten nog wel actueel zijn maak dan een afspraak met ons kantoor zodat team NG je kan adviseren over de mogelijkheden.

Afstempeling op aandelen

Een bijzondere vorm van statutenwijziging betreft de afstempeling op aandelen. Door deze afstempeling wordt het kapitaal van de vennootschap terugbracht naar een kleiner kapitaal. De aandeelhouders krijgen geld terug dat ooit op de aandelen is gestort. Doordat per 1 oktober 2012 allerlei formaliteiten zijn vervallen, betekent dit dat het kapitaal zo mogelijk tot 1 eurocent kan worden teruggebracht. Er moet echter wel rekening worden gehouden met het nieuwe voorschrift dat het bestuur goedkeuring moet verlenen aan het terugbetalen op aandelen. Deze goedkeuring moet worden geweigerd indien de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, te weten het betalen van haar opeisbare schulden.

Het afstempelen van aandelen door het verminderen van de nominale waarde is voor de inkomstenbelasting onbelast. Wil je ook belasting besparen, neem dan contact op met team NG.

Download de brochure: "Kiezen voor de juiste rechtsvorm"