Oprichting BV

Notaris Goossens Oprichting BV

Oprichting  BV

Als je een bedrijf opricht dan kun je kiezen voor een BV als rechtsvorm. Voordeel van de BV is dat het een rechtspersoon is; een zelfstandige entiteit. Dat betekent dat de BV in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden en niet jijzelf in privé. Je bent als bestuurder in dienst van de BV en handelt uit haar naam. Daarnaast kan het fiscaal interessant zijn om te ondernemen via een BV.  Een BV kan je alleen maar ook samen met anderen oprichten. De wettelijke regels voor BV’s zijn per 1 oktober 2012 drastisch veranderd. Sinds deze wijzigingen wordt de BV ook wel simpelweg de flexbv genoemd. Het komt erop neer dat geen startkapitaal, bank- of accountantsverklaring meer is vereist. Ook zijn allerlei andere formaliteiten vervallen. Team NG kan je bijpraten over de mogelijkheden van een flexbv in jouw situatie.

Hoe richt je een BV op?

De oprichting geschiedt bij notariële akte. In de oprichtingsakte zijn de statuten van de BV opgenomen. De statuten zijn de regels die voor de BV gelden vanaf de oprichting. Er moet tenminste 1 eurocent worden gestort bij oprichting. Dit kan in geld maar ook in natura. De akte van oprichting wordt vervolgens ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Tot dit moment van inschrijving ben je persoonlijk aansprakelijk.

BV in oprichting

Voordat je de BV daadwerkelijk gaat oprichten kan de onderneming die je bent gestart, al worden ingeschreven bij het handelsregister van de kamer van koophandel. Op die manier kan je al als een BV in oprichting (BV io) naar buiten treden. Belangrijk is in alle te sluiten contracten in die voorfase namens de BV io te tekenen. De BV zal na oprichting de contracten overnemen door ze te bekrachtigen. Ook de bekrachtiging wordt vastgelegd bij notariële akte.

Eenmanszaak of BV?

Als je twijfelt tussen een eenmanszaak en een BV is het belangrijk de verschillen op een rijtje te zetten en te bepalen wat je belangrijk vindt. De belastingtarieven voor een BV zijn wat lager. Bezit je als bestuurder minstens 5% van de aandelen dan heb je een aanmerkelijk belang en ben je directeur grootaandeelhouder (DGA). Als DGA betaal je inkomstenbelasting over het loon en eventueel dividendbelasting. Of het fiscaal gunstig is om een BV op te richten hangt af van de verwachten omzet van de onderneming en de verwachtingen voor de toekomst. De jaarlijkse kosten van de BV zijn echter weer wat hoger. Ook de aansprakelijkheid kan een rol spelen. De aandeelhouder/bestuurder is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV boven het bedrag van zijn aandeel. Als eigenaar van de eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk. Team NG kan je adviseren welke rechtsvorm het beste bij de nieuwe onderneming past.

Download de brochure: "Kiezen voor de juiste rechtsvorm"