Testament

Notaris Goossens Testament

Testament

Erfenis regelen

Als je geen testament hebt gemaakt, regelt de wet hoe je erfenis wordt verdeeld. Als je zelf wilt bepalen wie jouw erfgenamen zijn en wie jouw zaken regelt als je er niet meer bent, dan maak je een testament. Met het maken van je laatste wil regel je onder andere dat belasting wordt bespaard of uitgesteld.

Wie krijgt de erfenis op grond van de wet?

De wet regelt wie jouw erfenis krijgt. Als je getrouwd bent, erft jouw echtgenoot op grond van de wet. Ben je getrouwd én heb je kinderen, dan delen zij ook mee in jouw erfenis. De kinderen moeten wachten op hun deel totdat de laatste ouder dood is. Als je geen echtgenoot of kinderen hebt, dan erven je familieleden (bloedverwanten), je ouders en broers en zussen, maar ook jouw halfbroers en -zussen als jouw ouders – na een echtscheiding – zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest. Als één van deze erfgenamen eerder dan jij overlijdt, krijgen de kinderen van de betreffende erfgenaam zijn of haar deel op grond van de wettelijke plaatsvervulling.

Redenen om een testament te maken

Er zijn veel redenen om een testament te maken, waaronder:

  • Erfbelasting besparen en/of uitstellen.
  • Aanwijzing van partners die niet getrouwd zijn als erfgenaam (op grond van de wet erven zij niet van elkaar als zij geen testament hebben gemaakt).
  • De benoeming van andere dan de wettelijke erfgenamen, zoals bijvoorbeeld een goed doel.
  • Aanpassing van de wettelijke regeling naar de persoonlijke situatie voor getrouwde ouders met kinderen.
  • Benoeming van een voogd voor de zorg over de minderjarige kinderen.
  • Benoeming van een bewindvoerder voor het financieel beheer over het erfdeel van de kinderen tot een bepaalde leeftijd.
  • Benoeming van een executeur om de regie van de afwikkeling van de (digitale) nalatenschap vast te leggen (met name ook van belang in geval van minderjarige kinderen).
  • Regelingen met betrekking tot de zorg voor je huisdieren.
  • Regelingen voor de situatie dat de hele familie tegelijk om het leven komt.
  • Het opnemen van een zogenaamde uitsluitingsclausule om ervoor te zorgen dat jouw erfgenamen bij een echtscheiding hun erfdeel niet met een ex-partner hoeven te delen.

Ook als je eerder getrouwd bent geweest, is het zeker van belang om je door team NG te laten voorlichten of de wettelijke regels voor jouw persoonlijke situatie geschikt zijn.

Testament beoordelen

Als je al een testament hebt, is het goed om het testament regelmatig tegen het licht te houden. Wetten en regels, maar ook jouw persoonlijke situatie en wensen veranderen. Het testament kan dan anders uitwerken dan je had bedoeld. Het is daarom raadzaam je testament regelmatig door team NG te laten beoordelen. Vanzelfsprekend kun je ook direct contact met team NG opnemen voor advies over je testament.

Download de brochure: "Wie geeft u het vertrouwen?"

Ik ben op een deskundige, adequate en persoonlijke wijze geholpen door Denise bij het opmaken van de verklaring van erfrecht (bij het overlijden van mijn man) en het opmaken van mijn testament. Denise beheerst haar vak, denkt mee met de cliënt, is servicegericht en heeft oog voor detail. Ook wil ik Inez bedanken voor het passeren van de akten. Ik kan en ga Notariskantoor Goossens bij iedereen aanbevelen.

Nicole