Samenlevingscontract

Notaris Goossens Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Een nieuwe stap in je leven: samenwonen! Je vraagt je vast af of jullie nu een samenlevingscontract moeten sluiten. Als je verliefd bent dan lijkt een samenlevingscontract niet noodzakelijk, maar als het mis gaat, kan je veel ruzie voorkomen door de in een samenlevingscontract vastgelegde afspraken. Een samenlevingscontract geeft zekerheid.

Notarieel vastleggen

Het belangrijkste verschil van een samenlevingscontract met het huwelijk en geregistreerd partnerschap, is dat er geen aparte wettelijke regeling voor bestaat. Strikt genomen is het niet meer of minder dan een overeenkomst tussen twee partners, die daarbij volledig vrij zijn in hoe ze dat willen opstellen. Wanneer het samenlevingscontract is vastgelegd in een notariële akte, verbindt de wet er wel gevolgen aan.

Belangrijkste onderwerpen

In een samenlevingscontract worden diverse zaken geregeld, de belangrijkste onderwerpen in een samenlevingscontract zijn:

 • Hoe worden de financiële bijdragen onderling geregeld?
 • Hoe worden kosten van de gezamenlijke huishouding verdeeld?
 • Wie gaat de woning betalen?
 • Hoe worden bankrekeningen gebruikt?
 • Wat te doen met pensioenen?
 • Wie is eigenaar van wat (inboedel/auto’s) en welke zaken waren er toen de samenleving begon?
 • Een overlijdensregeling voor gemeenschappelijke bezittingen en schulden: verblijvensbeding?
 • Hoe gaan partijen met elkaar om als het samenwonen zou eindigen?

Fiscale voordelen bij overlijden van (kinderen van) de partner

Als je een notarieel samenlevingscontract hebt en minstens zes maanden samenwoont, kan dit fiscale voordelen bieden als jouw partner met wie je samenwoont komt te overlijden.  Hierdoor krijg je als partner ineens de hoge vrijstelling voor de erfbelasting en ook de kinderen van jouw partner worden fiscaal als jouw eigen kinderen gezien, met de nodige belastingvoordelen.

Je moet ‘als partner voor de successiewet’ dan wel voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent allebei meerderjarig.
 • Je staat tenminste gedurende zes maanden voor het overlijden op hetzelfde adres ingeschreven.
 • Je hebt een notarieel samenlevingscontract.
 • Je bent geen bloedverwant in rechte lijn van jouw partner.

Verblijvensbeding en testament

Op grond van het wettelijk erfrecht erven samenwonende  partners niet automatisch van elkaar. Zij erven alleen als er een testament of een samenlevingscontract is. Als het de bedoeling is om je partner zo goed mogelijk verzorgd achter te laten, kun je  elkaar tot erfgenaam benoemen bij testament. Maar je  partner kan zijn of haar testament wijzigen zonder dat je het weet en dat kan niet met een samenlevingscontract.

Voor gezamenlijke bezittingen kan ook een regeling worden getroffen in het samenlevingscontract. Met een verblijvingsbeding zorg je ervoor dat alle bezittingen van jullie samen na het overlijden van de ene partner volledig in het bezit komen van de andere partner. Maar een verblijvingsbeding zonder testamenten geeft vaak veel regelwerk na het overlijden. En waar komen de spullen terecht die je niet samen bezit? In principe niet bij de partner maar bij de wettelijke  erfgenamen. Het beste is dan ook om een contract te hebben én ieder een testament.

Inbreng eigen geld bij aankoop eigen woning

Als de ene partner meer eigen spaargeld aanwendt voor de aankoop of verbouwing van jullie woning, is het goed dit in een samenlevingscontract vast te leggen. Bij overlijden of scheiding is dan duidelijk  wie wat in het huis heeft gestopt en wat  tussen de erfgenamen of ex-partners moet worden verrekend.

Partnerpensioen (nabestaandenpensioen)

Door een recente uitspraak van het Hof van Amsterdam is een notarieel samenlevingscontract verplicht om de partner na overlijden aan te kunnen melden voor het partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Een samenlevingscontract is voor een pensioenfonds het bewijs dat jij en je partner een langlopende relatie hebben. Bouw je zelf pensioen op? Dan is het vaak mogelijk om voor jouw partner een partnerpensioen te regelen. Na jouw overlijden krijgt jouw partner dan een pensioenuitkering. Dat compenseert voor een deel het wegvallen van jouw inkomen, zodat jouw partner minder financiële zorgen heeft na jouw overlijden.

Als er kinderen komen

Als er kinderen komen, gaat misschien één van de partners minder werken. Dit kan worden gecompenseerd door in het contract een inkomens- en/of alimentatieregeling vast te leggen. Zonder samenlevingscontract en testament is bij overlijden de overblijvende partner niet beschermd tegen aanspraken van de kinderen op de erfenis. Met een samenlevingscontract en testament kan worden geregeld dat de kinderen pas erven als beide ouders zijn overleden.

Een notarieel samenlevingscontract biedt je veel voordelen. Team NG kan je helpen met een voor jullie gunstig samenlevingscontract.

Enige tijd geleden heb ik vanuit mijn mediationpraktijk een ingewikkeld vastgoeddossier voorgelegd aan Notariskantoor Goossens. Met uitstekende juridische kennis van zaken en heldere uitleg is het dossier naar volle tevredenheid van betrokken partijen afgehandeld. Graag beveel ik Notariskantoor Goossens van harte aan.

Niels J. Kooijman

Eigenaar, Kooijman Mediation & Management

Samen verder brochure