Regelen overdrachtsbelasting, verzekeringen en pensioen bij scheiding

Notaris Goossens Aflossen Persoonlijke Lening

Regelen overdrachtsbelasting, verzekeringen en pensioen bij scheiding

Overdrachtsbelasting

De levering van een woonhuis in Nederland is belast met 2% overdrachtsbelasting. De verdeling van een woonhuis in het kader van de verbreking van een relatie, is daarentegen onder omstandigheden vrijgesteld.

De verdeling van de woning in het kader van echtscheiding is vrijgesteld van overdrachtsbelasting indien er sprake is van een gemeenschap van goederen. Voor samenwoners die de woning destijds samen hebben aangekocht in een verhouding die tussen de 40% en 60% ligt, geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Indien jullie niet in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, maar door jullie huwelijkse voorwaarden een gescheiden vermogen hebben, komt het voor dat de woning eigendom is van de ene echtgenoot, terwijl het de bedoeling is, dat in het kader van een echtscheiding de andere echtgenoot de woning krijgt toebedeeld. Om toch in aanmerking te komen voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting kunnen jullie overgaan tot het zodanig wijzigen van jullie huwelijkse voorwaarden dat er een algehele gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat, waarvan de woning deel uit maakt. De woning wordt daardoor gemeenschappelijk. Vervolgens worden in het echtscheidingsconvenant afspraken gemaakt op welke wijze jullie de gemeenschap van goederen in het kader van de echtscheiding gaan verdelen.

Verzekeringen

Partners hebben vaak verzekeringen op elkaars leven afgesloten of zijn samen spaarpolissen aangegaan. Na een scheiding moet mogelijk met de bank of verzekeringsmaatschappij worden geregeld dat de begunstiging wordt aangepast en de polis wordt gewijzigd.

Pensioen

Waar je misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit opgebouwde pensioen moet namelijk ook worden verdeeld, tenzij jullie in de huwelijkse voorwaarden of in het samenlevingscontract  andere afspraken hebben gemaakt over het pensioen. Ook kun je nog afspraken maken in het echtscheidingsconvenant. Het te verdelen pensioen is te splitsen in het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoef je niet te delen met je ex-partner.

In tegenstelling tot gehuwden, deel je als samenwoners meestal niet samen het ouderdomspensioen dat jullie hebben opgebouwd in de periode dat jullie samenwoonden. Bij samenlevingscontract of bij de pensioenmaatschappij kunnen jullie wel geregistreerd staan als begunstigde voor het nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen

Er zijn meerdere opties voor de verdeling van ouderdomspensioen waarbij de gezamenlijke opbouw wordt verdeeld, zoals bijvoorbeeld ieder de helft of een afwijkend percentage, een afwijkende opbouwperiode, verrekening met waarde van een ander vermogensbestanddeel of conversie. Overigens is het van belang om binnen twee jaar na echtscheiding de verdeling van ouderdomspensioen te melden bij de pensioenmaatschappij.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen staat ook wel bekend als bijzonder partnerpensioen omdat het een extra voorziening betreft naast het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen van je partner vervalt in principe zodra jouw partner overlijdt. Dit risico kan echter verzekerd zijn ten behoeve van nabestaanden zoals partner en kinderen. Als je uit elkaar gaat, is er de mogelijkheid om afstand te doen van rechten op het nabestaandenpensioen. Als het nabestaandenpensioen niet op risico basis is verzekerd, kunt je het soms laten omzetten naar aanvullend ouderdomspensioen.

De wetgever heeft bepaald dat de pensioenrechten sinds kort eenvoudig opvraagbaar zijn bij de betreffende pensioenverzekeraars via www.mijnpensioenoverzicht.nl .

Controleer daarom al je pensioenzaken in het kader van je scheiding en ga na bij jouw pensioenmaatschappij wat er  moet worden geregeld en welke termijnen van toepassing zijn.

Scheiding goed regelen

Team NG kan je uitstekend helpen bij het goed regelen van je scheiding en alles wat daar bij komt kijken. In sommige gevallen is er een advocaat nodig om de scheiding te regelen. Wij kunnen deze voor je inschakelen en houden dan de regie over de hele scheiding. Ook kunnen we je helpen met regelingen voor jou en je nieuwe partner.

Download de brochure: "U gaat scheiden"