Koopcontract

Notaris Goossens Koopcontract

Koopcontract

Huis kopen en verkopen

Gefeliciteerd, je hebt je droomwoning gevonden!
Na de mondelinge onderhandelingen komen koper en verkoper een schriftelijk koopcontract overeen. In het koopcontract wordt onder meer tussen koper en verkoper vastgelegd wanneer het huis in eigendom aan de koper wordt overgedragen en onder welke voorwaarden de woning in eigendom wordt overgedragen.

Je kunt de koopovereenkomst laten inschrijven bij het Kadaster. De verkoper moet hieraan meewerken. Hiermee is te voorkomen dat je in de problemen komt als de verkoper voor de overdracht failliet wordt verklaard, of als er beslag wordt gelegd op zijn woning.

Koopakte

Het is niet verplicht dat jouw notaris het koopcontract maakt, maar het geeft jou wel de nodige zekerheid. In het koopcontract spreken koper en verkoper onder meer af wanneer het huis in eigendom wordt overgedragen. De overdracht van de eigendom gebeurt door een notariële akte die door jouw notaris in het Kadaster wordt ingeschreven.

Bedenktijd

Als het koopcontract getekend is, kun je in sommige gevallen nog van de koop af. Er is voor de koper namelijk op grond van de wet een bedenktijd van drie volle dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper (een afschrift van) het koopcontract heeft ontvangen en eindigt in principe op de derde dag om 24.00 uur.

De bedenktijd kan langer zijn dan drie dagen in verband met het weekend en feestdagen. Wil je als koper tijdens de bedenktijd van de koop af (ontbinden), zorg er dan voor dat de verkoper vóór het einde van de bedenktijd op de hoogte is gebracht. Het advies is om dit schriftelijk te doen.

Mogelijkheden om de koop te ontbinden

De bedenktijd geldt op grond van de wet. In het koopcontract kunnen koper en verkoper afspreken dat er mogelijkheden zijn om de koop te ontbinden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Financieringsvoorbehoud: de koop kan alleen doorgaan als de koper de financiering rond krijgt.
  • Voorwaarden financiering: dit zijn afspraken over hoe hoog bijvoorbeeld het hypotheekbedrag mag zijn en eventueel de maximale maandlasten en rente.
  • Uitkomst bouwtechnische keuring: blijkt uit de bouwtechnische keuring achterstallig onderhoud? Of constructieve gebreken, zoals een slechte fundering of een rot dak?
  • Verkoop huidige woning: hiermee spreek je af dat de aankoop alleen door kan gaan als de huidige woning onherroepelijk is verkocht.
  • Verkrijgen van een woonvergunning: dit is een vergunning waarmee de gemeente verklaart dat je er mag wonen.

Het is belangrijk om deze mogelijkheden tot ontbinding juridisch juist vast te leggen in het koopcontract. Hiermee staat het NG-team koper en verkoper graag bij.

Enige tijd geleden heb ik vanuit mijn mediationpraktijk een ingewikkeld vastgoeddossier voorgelegd aan Notariskantoor Goossens. Met uitstekende juridische kennis van zaken en heldere uitleg is het dossier naar volle tevredenheid van betrokken partijen afgehandeld. Graag beveel ik Notariskantoor Goossens van harte aan.

Niels J. Kooijman

Eigenaar, Kooijman Mediation & Management

Download de brochure: "Woning kopen"