Hypotheekakte voor overbruggingsfinanciering

Notaris Goossens Hypotheekakte voor overbruggingshypotheek

Hypotheekakte voor overbruggingsfinanciering

Je wilt een nieuwe woning kopen maar je oude woning is nog niet verkocht. En je wilt de overwaarde van jouw oude woning alvast gebruiken voor de aankoop van je nieuwe woning. Een overbruggingshypotheek maakt dat mogelijk: hiermee leen je het bedrag aan overwaarde tijdelijk voor de financiering van jouw nieuwe woning.

Afsluiten overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek is een tijdelijke, aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt tijdens de looptijd alleen rente en pas op het moment dat je jouw oude woning hebt verkocht, los je de overbruggingshypotheek volledig af. De looptijd van een overbruggingshypotheek kan variëren van 6 maanden tot 2 jaar. De overbruggingshypotheek moet voor de einddatum zijn afgelost. Je woning moet dan verkocht zijn. Lukt dit niet, dan moet je  onderzoeken of je de overbruggingshypotheek kunt verlengen.

Verkoop eerst je oude woning

Geldverstrekkers zijn terughoudend bij het verstrekken van overbruggingskredieten. Wanneer je de oude woning al op papier hebt verkocht, krijg je doorgaans meer overbruggingskrediet dan wanneer je woning nog te koop staat. Jouw geldverstrekker houdt dan rekening met een lagere verkoopprijs, waardoor het overbruggingskrediet ook lager wordt.

Onderpand

Voor de overbrugging wordt doorgaans in de hypotheekakte niet alleen je nieuwe woning, maar ook de bestaande woning als onderpand opgenomen. Dit betekent dat ook ten aanzien van de reeds in eigendom zijnde woning de eigendomstitel moet worden gecontroleerd en extra recherches moeten worden verricht . Ook zal aan de eerdere hypotheekhouder(s) toestemming moet worden gevraagd voor de vestiging van deze latere hypotheekinschrijving op de bestaande woning.

Enige tijd geleden heb ik vanuit mijn mediationpraktijk een ingewikkeld vastgoeddossier voorgelegd aan Notariskantoor Goossens. Met uitstekende juridische kennis van zaken en heldere uitleg is het dossier naar volle tevredenheid van betrokken partijen afgehandeld. Graag beveel ik Notariskantoor Goossens van harte aan.

Niels J. Kooijman

Eigenaar, Kooijman Mediation & Management

Download de brochure: "Woning kopen"