Huwelijks of Partnerschapsvoorwaarden

Notaris Goossens Huwelijks of Partnerschapsvoorwaarden

Huwelijks of Partnerschapsvoorwaarden

Gemeenschappelijke bezittingen en schulden?

Ja ik wil! Jij en je partner gaan trouwen. Een bijzonder moment waarop je voor elkaar kiest. En hier hoort ook bij dat je nadenkt over de rechten en plichten volgens het huwelijksvermogensrecht.
Als je besluit te trouwen of je wilt registeren als partners en je rechtstreeks naar de gemeenteambtenaar gaat om elkaar het ja-woord te geven, regelt de wet dat je in gemeenschap van goederen bent gehuwd of geregistreerd.
Als je niets regelt, worden al je bezittingen gemeenschappelijke eigendom, zoals bijvoorbeeld je huis, auto of spaargeld. Maar ook je schulden, zoals een hypotheek of persoonlijke lening, worden gemeenschappelijk. En als je ondernemer bent, is de hele gemeenschap van goederen verhaalsobject voor eventuele schuldeisers. Is dat echter wel jullie bedoeling?

De keuze tussen gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden of partnerschaps- voorwaarden kun je het beste tijdig maken vóórdat je bij de gemeenteambtenaar staat en elkaar het ja-woord geeft. Voordat je kunt trouwen moet je bij de gemeente in ondertrouw zijn gegaan. Uiterlijk twee weken voor de voorgenomen huwelijksdatum moet dit bij de gemeente of digitaal zijn geregeld.

Voordelen van huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden

Wil je van de wettelijke regelingen afwijken? Laat dan huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden opstellen door de notaris. Als je een onderneming hebt of een onderneming gaat starten, wil je misschien de zakelijke risico’s uitsluiten om te voorkomen dat je echtgenoot met schulden wordt opgezadeld na een zakelijke tegenslag. Het kan ook zijn dat een van jullie beiden meer vermogen heeft dan de ander en je dit niet met elkaar wenst te delen in het geval je ooit gaat scheiden. Daarnaast bieden huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden veel fiscale voordelen voor de erfbelasting, de levensverzekering en zakelijke belangen.

Een probleem bij het opstellen van huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden is dat de overeenkomst voor een  lange periode  wordt aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden kunnen veranderen.

Wijziging huwelijks-/ of partnerschapsvoorwaarden

Natuurlijk kun je ook tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap nog huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden maken of wijzigen. Dit kan zonder tussenkomst van de rechter. In dat geval moet ook de gemeenschap van goederen worden verdeeld, waarbij geldt dat voor elk te verdelen soort goed de wettelijke regels van verdeling moeten worden nageleefd.

Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap lijkt heel veel op een huwelijk. Er zijn slechts twee belangrijke verschillen:

 1. Als je trouwt, moet je elkaar het ‘ja-woord’ geven en bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 2. Een geregistreerd partnerschap kan, als je geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen terwijl je voor het ontbinden van een huwelijk wel altijd naar de rechter moet. En verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed en het huwelijk wel.

Belangrijkste onderwerpen

In de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden worden diverse zaken geregeld. Daarbij hebben jullie in beginsel een grote mate van contractsvrijheid. Maar de wederzijdse onderhoudsplicht is van dwingende aard. En waar ook niet van kan worden afgeweken, zijn de regels die gezinsbescherming beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder andere het kopen of met hypotheek belasten van de echtelijke woning. De belangrijkste onderwerpen om over na te denken zijn:

 • Welke goederen willen jullie gemeenschappelijk of privé hebben?
 • Hoe moeten de kosten van de huishouding worden verdeeld?
 • Wat willen jullie afspreken voor de situatie dat een van jullie straks minder inkomen heeft, omdat jullie kinderen krijgen of één van jullie ziek of werkloos wordt?
 • Hoe moet het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden afgewikkeld bij een eventuele echtscheiding of het overlijden van een van de partners?
 • Waarop moet bij het afsluiten van levensverzekeringen en het betalen van premies worden gelet?
 • Wat willen jullie regelen op het gebied van pensioen in geval van een eventuele echtscheiding?
 • Wat dient te worden geregeld met de betrekking tot de eigen woning en de financiering daarvan?
 • Moet in verband met een onderneming een bijzondere regeling worden getroffen?

Maatwerk

Voor een goed persoonlijk advies zal team NG jullie de nodige vragen stellen over inkomen, de samenstelling van jullie bezittingen en schulden. Ook zullen eventuele polissen en opgebouwde pensioenen in kaart worden gebracht. Team NG schetst de diverse mogelijkheden die er zijn.

Het opstellen van huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden is maatwerk en het ontwerp van de akte hangt helemaal af van wat jullie willen. Na ondertekening van de akte zorgt de notaris voor inschrijving van de huwelijks-of partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister http://hgr.rechtspraak.nl/.

Jullie huwelijk is een belangrijke zaak en dat vindt team NG ook! Laat je daarom tijdig vóór je huwelijk door team NG adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met onze kennis en ervaring kunnen wij jullie wensen vast leggen in een gedegen op maat gemaakte akte. Ook kan daarbij ter sprake komen of het testament nog moet worden aangepast.

Nieuwe huwelijksregels

Voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen die worden gesloten met ingang van 1 januari 2018 gelden nieuwe huwelijksregels. Deze nieuwe regels hebben als uitgangspunt dat in het geval van een eventuele echtscheiding niet meer 50/50 wordt gedeeld, maar minder. Uitgangspunten zijn:

 • Voorhuwelijkse privé bezittingen en schulden van ieder van de partners worden niet gedeeld bij een scheiding terwijl voorhuwelijkse bezittingen en schulden die van beide partners zijn, wel worden gedeeld.
 • Erfenissen en schenkingen vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden niet gedeeld bij een scheiding.
 • Alle bezittingen en schulden die je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd, worden 50/50 gedeeld bij scheiding en dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk had.

Het is belangrijk om bij een scheiding bewijs te hebben  van welke eigen bezittingen en schulden jullie ieder hadden toen het huwelijk werd voltrokken of het geregistreerd partnerschap werd aangegaan en welke erfenissen en schenkingen ieder van jullie heeft gekregen.  Alles waarvan geen bewijs is, wordt 50/50 gedeeld.

Beoordelen van bestaande huwelijkse voorwaarden

Als je (oude) huwelijksvoorwaarden hebt, is het goed om deze tegen het licht te houden. Wetten en regels, maar ook jouw persoonlijke situatie en wensen veranderen. De huwelijksvoorwaarden kunnen dan anders uitwerken dan je had bedoeld. Oude huwelijksvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld fiscaal nadelige gevolgen hebben bij overlijden. Met gemoderniseerde huwelijksvoorwaarden kun je erfbelasting bij overlijden besparen. Daarnaast kunnen huwelijksvoorwaarden met verrekenbedingen die jaarlijks niet correct zijn uitgevoerd verregaande gevolgen hebben bij een echtscheiding! Het is daarom aan te bevelen om je huwelijksvoorwaarden door team NG te laten beoordelen en je te laten adviseren over de mogelijkheden.

Samen verder brochure