Doorhalen van Hypotheek

Notaris Goossens Doorhalen van Hypotheek

Doorhalen van een hypotheek

Verkoop

Uiterlijk bij de levering van jouw woning moet de hypotheek uitgeschreven (geroyeerd/doorgehaald) worden uit het Kadaster. Dat moet via een notaris. De notaris controleert dan of de hypotheek is afgelost (recherche) en dient een verzoek in tot aflossing van de geldlening bij de geldverstrekker per de datum waarop de woning in eigendom wordt overgedragen. Ook maakt de notaris een volmacht tot doorhaling van de hypotheek op. Uiterlijk op de datum van overdracht moet de notaris in het bezit zijn van de aflosnota en de door de geldverstrekker getekende volmacht tot doorhaling, zodat de woning vrij van hypotheek kan worden geleverd.

Na de levering wordt deze volmacht tot doorhaling toegepast in een op te maken akte van doorhaling hypotheek. Door de inschrijving van deze akte van doorhaling wordt de hypotheek uitgeschreven uit het hypotheekregister van het Kadaster.

Oversluiten hypotheek of volledige aflossing

Ook als je de volledige hypotheek aflost bij de geldverstrekker, kun je de hypotheek laten uitschrijven (royeren/doorhalen) uit het Kadaster.

Wordt de hypotheek overgesloten naar een andere geldverstrekker dan moet de bestaande hypotheek direct worden doorgehaald, anders ben je dat niet verplicht.

Zodra jouw hypotheek volledig is afgelost bij de geldverstrekker, verdwijnt de lening uit de administratie van de geldverstrekker en zal de geldverstrekker van jou vragen om de hypotheek door een notaris te laten uitschrijven (doorhalen) uit het kadaster.

Als sprake is van een vaste geldlening die is afgelost, is het verstandig om de hypotheek direct te laten doorhalen.

In sommige gevallen kan het echter verstandig zijn om de hypotheek nog niet door te laten halen. Bijvoorbeeld als je verwacht later nog weer een hypotheek op te nemen bij dezelfde geldverstrekker en er sprake is van een zogenaamde bankhypotheek. In dat geval kun je de oude hypotheekinschrijving bij het Kadaster in de meeste gevallen nog gebruiken.

Tip!

Heb je je hypotheek al eerder afgelost? Regel dan bij verkoop van je woning de doorhaling van de hypotheek voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt. Je hebt op dat moment nog de mogelijkheid om je eigen notaris te kiezen. Wacht je tot het moment van levering aan de nieuwe eigenaar, dan zal de notaris die de koper heeft gekozen zorgen voor de doorhaling.

Enige tijd geleden heb ik vanuit mijn mediationpraktijk een ingewikkeld vastgoeddossier voorgelegd aan Notariskantoor Goossens. Met uitstekende juridische kennis van zaken en heldere uitleg is het dossier naar volle tevredenheid van betrokken partijen afgehandeld. Graag beveel ik Notariskantoor Goossens van harte aan.

Niels J. Kooijman

Eigenaar, Kooijman Mediation & Management

Download de brochure: "Woning verkopen"